Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

jestem-diablem

Na śmierć Jana Palacha

W Saigonie podpalali się buddyści,
Nikt nie przeszkadzał im płonąć do końca,
Ludzie stali na placu dokoła,
Patrzyli aż wyschnie 
Na ogniu czarny,
Siedzący w kucki
Kościany
Strup.

Myśleliśmy że to religia
Znieczula im śmierć,
Że można umierać z wyboru,
Z własnej woli iść w pożar
By wcześniej o kwadrans
Osiągnąć niebyt
Wieczysty.

Myśleliśmy, że oni są inni, 
Że to gdzie indziej
Że tam inaczej,
I mało kto gotów był
Biec przez ocean, 
Dopaść ich jeszcze żywych,
Odczytać twarz zwęgloną
I zapisany w niej sens.

Ale teraz wiemy już wszystko.
Teraz ten pożar jest nasz.
Tu pali się ktoś 
Za siebie i za nas,
Pali się z własnej woli
Pośrodku własnego narodu.

Nikt z odludnego świata
Nie przeszkadza mu płonąć do końca:
Pośnięci w kucki
Czekają na placach
Aż poszczerbiony żużel
Rozpadnie się w proch.

Nikt nie dopada żywych,
Nie chce odczytać
Co napisane
Na twarzy Pragi:
Tam dopełniła się nagle
Przysypana popiołem
Tradycja ognia.

Złote miasto,
Nie odprowadzaj młodego człowieka
Do gnilnej ziemi,
Na cmentarz:
Oddaj go nam,
Upiornym cmentarzom
Naszego życia.

On spłonął i płonie,
Umiera i żyje,
Świeci pośrodku,
Chce jak najwcześniej
Wyjść poza pogrzeb
Z całopalenia:
Wmieszać się w przyszłość,
W idący tłum.

Nie oddawaj go ziemi,
Nie wstrzymuj w drodze,
Nam go potrzeba:
Może napadnie nas ogniem,
Wszystkich pośniętych,
Uderzy nim w naszą noc.

[Kazimierz Wierzyński, 25 stycznia 1969, w dniu pogrzebu Jana Palacha w Pradze]

October 19 2017

jestem-diablem
5927 e244 500

October 18 2017

jestem-diablem
5009 7be3
Reposted byhardkorwey919KciukWzupiemllev
jestem-diablem
5008 4011 500
Manchester Orchestra - A Black Mile to the Surface

October 16 2017

jestem-diablem
3062 64ff 500
Reposted bylarkindivicavebear

October 15 2017

jestem-diablem
Diego Rivera w swojej autobiografii podkreślił, że dzień w którym Frida umarła był najbardziej tragicznym dniem jego życia i dopiero wówczas zrozumiał, że najwspanialszą częścią jego życia była żona i miłość do niej.
jestem-diablem
3643 3095 500
Frida Kahlo, Miłosny uścisk wszechświata, Ziemia (Meksyk)

October 04 2017

jestem-diablem
Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć.
— Michel Houellebecq "Platforma"

October 03 2017

jestem-diablem
Przyjmij nas, Ziemio
Jesteśmy twoimi niespokojnymi synami
Tyle dni w drodze
W poszukiwaniu miejsca, co się stanie rodzinnym
A w nocy tak się chce
Przywrzeć do ciebie mocniej
Zakopać się w mokrych liściach i usnąć
Wiem, że wystarczy ciepła
Dla wszystkich wystarczy ciepła
Dla każdego wystarczy ciepła
Przeciągnij ręce
Przytul mocniej
Ten okropny kraj
Nie będzie naszym domem
Nie potrafimy żyć
Zgodnie z jego przepisami
Jesteśmy twoimi wiernymi
Twoimi niespokojnymi synami
Przyjmij nas, Ziemio
Krok po kroku
Wdech po wdechu
Jesteśmy już bliżej
Tego, czego potrzebujemy
Znaleźć się po nadejściu wiosny
Patrzeć na słońce nie zamykając rzęs
Razem z rzekami
Razem z drzewami
Razem z trawą
Spotkać wracające ptaki
jestem-diablem
Odrzucam wszelki ład, wszelką ideę
Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie
Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum!
Dość już tych Bogów! Dajcie mi człowieka!
Niech będzie, jak ja, mętny, niedojrzały
Nieukończony, ciemny i niejasny
Abym z nim tańczył! Bawił się z nim! Z nim walczył
Przed nim udawał! Do niego się wdzięczył!
I jego gwałcił, w nim się kochał, na nim
Stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł i tak rosnąc
Sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim! 
— Witold Gombrowicz - Ślub

September 26 2017

jestem-diablem
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Vogh
jestem-diablem
Może właśnie dlatego, że miłość jest uczuciem bardzo silnym, jesteśmy, zwłaszcza w młodym wieku (…) zbyt słabi, aby utrzymać mocno ster w ręku.
— Vincent van Vogh
Reposted bySenyia Senyia

September 24 2017

jestem-diablem
Jestem gotów rozmawiać o problemach absolutu w sensie filozoficznym. Bardzo mnie to pasjonuje, ale bardzo mi jest trudno rozmawiać o Bogu, ponieważ dla mnie on milczy i ja nie pierwszy to mówię. Wierzę, że tylko sztuka może poznać i zdefiniować absolut.
— Andriej Tarkowski
jestem-diablem
Pewne uczucia można zabić, zabijając jednocześnie siebie.
— S. I. Witkiewicz - Pożegnanie jesieni
Reposted bybloodhail bloodhail
jestem-diablem
Buddyzm uważa żądzę posiadania za jedną z najgorszych namiętności, które opętują śmiertelników. Prawdę mówiąc, właśnie ten powszechny pęd do gromadzenia rzeczy sprawia, że tyle jest na świecie nędzy i niedoli. Pragnienie władzy doprowadza do tego, że silni tyranizują słabszych, a pogoń za bogactwem powoduje, że bogaci i biedacy ścierają się ze sobą bezustannie z zajadłą nienawiścią. Szaleją międzynarodowe wojny, stale nasilają się społeczne niepokoje i będzie tak dopóty, dopóki nie wykorzenimy tego pędu do zdobywania i posiadania. Czy nie można zorganizować społeczeństwa na zasadach zgoła odmiennych od tych, do których przywykliśmy od zarania dziejów? Czy nigdy nie uda nam się położyć kresu gromadzeniu dóbr i powiększaniu władzy po to tylko, aby zaspokoić wygórowane ambicje jednostek czy narodów? Z rozpaczy nad zupełną irracjonalnością ludzkich poczynań mnisi buddyjscy wpadli w drugą skrajność, odcinając się nawet od zupełnie niewinnych przyjemności życia. Należy jednak pamiętać, że ideał zen, aby przechowywać całe swoje mienie w małym pudełku, jest niemym protestem przeciwko panującemu porządkowi społecznemu - protestem jak dotąd bezskutecznym.
— Daisetz Teitato Suzuki - Wprowadzenie do Buddyzmu Zen
jestem-diablem
1. Przysięgam oszczędzać wszystkie czujące istoty, choćby były nie wiem jak liczne.
2. Przysięgam odpędzić od siebie wszystkie namiętności, choćby nie wiem jak przemożne.
3. Przysięgam poznać wszystkie święte nauki, choćby były niezliczone.
4. Przysięgam kroczyć wszystkimi ścieżkami Buddy, choćby były nieprzebyte.
— Dhjana-paramita systematycznie objaśniona - Chi-sha Daishi
jestem-diablem
1700 5901 500
Giles Corey na tle Bieszczad
jestem-diablem
1699 4f8c 500
Bieszczadzka Legenda, najlepsza miejscówa w Bieszczadach
jestem-diablem
1689 2997 500
Zdzisław Beksiński, fotografie
Reposted bygoldenowlpseudooptymistka
jestem-diablem
1686 dd20 500
Zdzisław Beksiński
Reposted bygoldenowl goldenowl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl