Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

jestem-diablem
Przed nową wiosną umiera zawsze sporo ludzi. Albo doczekają się nowej wiosny i żyją kolejny rok, ale też jej wcale nie doczekują. Tak właśnie umarł mój tatuś, tak samo umarł Hubert. A wcale nie byli starzy, mieli zamiar jeszcze czegoś dokonać, a dopiero potem trochę odpocząć. Jednakże byli zmęczeni, mieli dobre serce, a dobre serce rozdaje się pospiesznie, aż nic z niego nie pozostaje.
— Ota Pavel - "Jak spotkałem się z rybami"
Reposted bynanka nanka
jestem-diablem
Można powiedzieć, że słońce jest często wielką żółtą pigułką od niebiańskich psychiatrów, która rozpędza smutek i wytwarza różowy nastrój. Słońce jest żółtym ręcznikiem frotté, który nas samoczynnie wyciera do sucha. Słońce również dostaje nam się do krwi, by ogrzać nasze serca, kiedy są zimne jak psi nochal.
— Ota Pavel

June 13 2017

jestem-diablem
4564 717d 500
Grand Theft Biblia
Reposted bypenispenispenislol penispenispenislol

June 11 2017

jestem-diablem
3408 04a3 500

June 10 2017

jestem-diablem
przykładam ucho do radia i słucham muzyki z 
księżyca
wszystko pamiętam i wiem czego się boisz
noszę Twoje zdjęcie w portfelu

z kwiatów, banknotów i numerów telefonów
ktoś złoży nasz obraz
stoję pod Twoim domem
i słucham muzyki z księżyca

— Ewa Braun

June 04 2017

jestem-diablem
8936 56a6 500
simple as that
Reposted bykwasmilosz kwasmilosz

May 28 2017

jestem-diablem
5774 2376

May 25 2017

jestem-diablem
9285 93e7

May 22 2017

jestem-diablem
3670 0c1c 500
jestem-diablem

May 16 2017

jestem-diablem
Po latach spędzonych wśród autentycznych rdzennych ludów ogrodowe odmiany neuroz "współczesnych Amerykanów" śmiertelnie mnie nudziły. Nieprzystosowanie niezadowolonych gospodyń domowych i wrogo nastawione nastolatki uważałem za symptomy szerszej, zbiorowej choroby społecznej - no dobra, wyłożę je wam jak w bryku: rosnąca chciwość korporacji, umożliwiona przez instytucjonalną korupcję, napędzana i zniekształcona brudnymi pieniędzmi, prowadząca do ogólnego rozszalałego materializmu, skrajnej ignorancji, militarnego triumfalizmu i powszechnej natury utraty duchowego autentyzmu - właśnie to podkopuje fundamenty naszej kultury.
— dr Lawrence Jacoby, "Sekrety Twin Peaks"

May 12 2017

jestem-diablem
7719 25cc 500
George Ritzer - Magiczny świat konsumpcji
jestem-diablem
7710 ab49
Mark Frost - Sekrety Twin Peaks 
jestem-diablem
7644 31c5 500
jestem-diablem
Harry, I'm going to let you in on a little secret: every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it; don't wait for it; just let it happen. It could be a new shirt in a men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black, coffee.
— Dale Cooper, Twin Peaks

May 07 2017

jestem-diablem
6739 d9b4 500
Burning Man - "Love"
jestem-diablem
6215 3f98 500
Luminosity Project

April 29 2017

jestem-diablem
0499 5675

April 27 2017

jestem-diablem
7310 d7e9 500

April 26 2017

jestem-diablem
1452 5119 500
Olga Tokarczuk - Księgi Jakubowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl